Liên hệ: 8:00AM - 8:00PM

1900969610

Làm sao để thanh toán hoặc gia hạn khoản vay?

Nếu Quý khách muốn thanh toán thì chỉ cần "Đăng nhập" vào tài khoản cá nhân đã được tạo trong quá trình đăng ký, và chọn phương án thanh toán thuận tiện nhất đối với Quý khách.
Robocash cung cấp dịch vụ có khả năng thanh toán sớm hoặc gia hạn. Nếu Quý khách không thể thanh toán đúng hạn, Quý khách chỉ cần thanh toán lãi quá hạn và gia hạn khoản vay.

Có nhiều cách thanh toán khác nhau

Như thường lệ, Khách hàng rất hài lòng các phương thức thanh toán cho "Robocash". Chúng tôi luôn thiết lập mối quan hệ với các đối tác mới nhằm tạo điều kiện cho Quý khách tìm kiếm những lựa chọn thanh toán phù hợp nhất.


4 bước thanh toán:
1. Đăng nhập vào tài khoản cá nhân của Quý khách
2. Lựa chọn theo hướng dẫn
3. Nhập thông tin tài khoản Ngân hàng
4. Chờ xác nhận thanh toán


Các phương thức thanh toán

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

1. Sử dụng số điện thoại và mật khẩu cá nhân của Quý khách để đăng nhập vào tài khoản. Chọn khoản vay hiện hành


2. Chọn " Tài khoản ngân hàng" từ danh sách các hình thức thanh toán. Lập tức thông tin Ngân hàng của Công ty Robocash sẽ xuất hiện


3. Sử dụng dịch vụ Ngân hàng online, chuyển khoản sang tài khoản có thông tin đã được chỉ định.


2. Thanh toán bằng tiền mặt

Quý khách có thể đến bất kỳ chi nhánh nào của bất kỳ Ngân hàng nào để thanh toán bằng tiền mặt. Quý khách lập lệnh thanh toán. Sau đó Ngân hàng sẽ thực hiện lệnh và in xác nhận thanh toán giao cho Quý khách lưu giữ.